Population of Russia

145,934,460

2020


Yearly change:

0.04%

5-year change:

0.13%

20-year change:

-0.02%

Most populated cities in Russia

Russia has an estimated population of 145.9 million. Around 17% of the population lives in the 10 major cities.

# City Population
1 Moscow 10,381,222
2 Saint Petersburg, St.-Petersburg 5,028,000
3 Novosibirsk, Novosibirsk Oblast 1,419,007
4 Yekaterinburg, Sverdlovsk 1,349,772
5 Nizhniy Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast 1,284,164
6 Samara, Samara Oblast 1,134,730
7 Omsk 1,129,281
8 Kazan, Tatarstan Republic 1,104,738
9 Rostov-na-Donu, Rostov 1,074,482
10 Chelyabinsk 1,062,919
# City Population
11 Ufa, Bashkortostan Republic 1,033,338
12 Volgograd, Volgograd Oblast 1,011,417
13 Perm 982,419
14 Krasnoyarsk, Krasnoyarskiy 927,200
15 Saratov, Saratovskaya Oblast 863,725
16 Voronezh, Voronezj 848,752
17 Togliatti, Samara Oblast 702,879
18 Krasnodar, Krasnodarskiy 649,851
19 Ulyanovsk 640,680
20 Izhevsk, Udmurtiya Republic 631,038